Informacje

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w naszej szkole 

Zadania pedagoga szkolnego to między innymi:

 • Diagnozowanie środowiska uczniowskiego i rozpoznawanie potrzeb indywidualnych dzieci.
 • Koordynacja różnorodnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
 • Diagnozowanie trudności i niepowodzeń szkolnych oraz wychowawczych.
 • Podejmowanie działań wspierających w zakresie realizacji programu profilaktyczno-wychowawczego.
 • Nadzorowanie prawidłowej realizacji obowiązku szkolnego.

Uczniu, możesz zwrócić się do pedagoga, gdy:

 • Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, odczuwasz samotność.
 • Chcesz porozmawiać.
 • Masz problemy w nauce.
 • Masz problemy w rodzinie.
 • Ktoś stosuje wobec Ciebie przemoc.
 • Chciałbyś pomóc innym.
 • Chcesz pochwalić się swoim sukcesem.
 • Masz problemy z emocjami.

Drogi Rodzicu, możesz zwrócić się do pedagoga, gdy:

 • Zaniepokoiło Cię zachowanie Twojego dziecka.
 • Zauważasz u dziecka problemy w uczeniu się.
 • Chcesz porozmawiać o swoim dziecku i jego relacjach z innymi.
 • Masz problemy rodzinne i nie wiesz, jak je rozwiązać.
 • Potrzebujesz wsparcia w procesie wychowawczym.

Ze Szkołą Podstawową nr 25 w Krakowie współpracuje Poradnia
Psychologiczno – Pedagogiczna nr 3 w Krakowie
, która zaprasza do korzystania z nieodpłatnej pomocy psychologiczno – pedagogiczno – logopedycznej.

Adres Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 3
ul. Konfederacka 18
Kontakt telefoniczny: 12 266-19-50, 660-637-242
Więcej informacji na stronie internetowej: www.poradnia3.krakow.pl

Wykaz najważniejszych instytucji, do których można zwrócić się o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno – pedagogicznej i wychowawczej:

 1. Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka, tel. 800 12 12 12
 2. Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, tel. 801 12 00 02
 3. Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi ul. św. Gertrudy 2, tel. 12 422 43 83,
  600 637 312
 4. Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży Kraków- Południe – ,
 5. Instytut Krakowski Psychoterapii, ul. Podbrzezie 6, tel. 12 423 02 28
 6. Krakowski Ośrodek Terapii – Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Helclów 23 a 12 422 18 58
 7. Oddział Kliniczny Psychiatrii Szpital Uniwersytecki w Krakowie ul. Kopernika 21a, tel. 12 424 87 33 
 8. Ośrodek Interwencji Kryzysowej ul. Radziwiłłowska 8b, tel. 12 421 92 82 
 9. Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień ul. Rozrywki 1, tel. 12 411 41 21
 10. Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień, ul. Wielicka 73, tel. 12 425 57 47
 11. MONAR, ul. Krakowska 19, tel. 786 847 747
 12. Ośrodek dla Osób Dotkniętych Przemocą, os. Krakowiaków 46, tel. 12 425 81 70
 13. Placówka Wsparcia Dziennego „Saltrom”, ul. Różana 5, 12 298 63 75
 14. SPOT „Siemacha”, ul. Kamińskiego 11 (Bonarka), tel. 12 298 60 00
 15. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Józefińska 14, tel. 12 616 54 28
 16. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Filia 5, ul. Praska 52, tel. 12 266 72 85
 17. Centrum Wsparcia dla dzieci Słońce Słoneczna Przestrzeń Wsparcia na ul. Monte Cassino 6, tel. 660 637 241.

Przydatne linki

www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka  Ministerstwo Edukacji i Nauki
www.kuratorium.krakow.pl Kuratorium Oświaty w Krakowie
www.cke.edu.pl  Centralna Komisja Egzaminacyjna
www.oke.krakow.pl   Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
www.awans.net   awans i publikacje: scenariusze, referaty, testy, opracowania itp.
www.profesor.pl   awans i publikacje: scenariusze, referaty, testy, różne opracowania itp.
www.wychowanie.pl   portal dla nauczycieli, pedagogów, rodziców, kursy internetowe
www.ore.edu.pl  Ośrodek Rozwoju Edukacji
www.ceo.org.pl   Centrum Edukacji Obywatelskiej
www.wsip.pl strona wydawnictwa WSiP
www.nowaera.pl strona wydawnictwa Nowa Era

Profilaktyka 

W naszej szkole systematycznie prowadzona jest profilaktyka uniwersalna skierowana  do wszystkich uczniów, bez względu na stopień ryzyka. Podejmowane działania skupiają się wokół zagadnień związanych z promocją zdrowego stylu życia, rozwijaniem postawy dbałości o zdrowie własne i innych ludzi, umiejętności dokonywania świadomych wyborów. To również rozwijanie postawy asertywności, kształtowanie umiejętności radzenia sobie z emocjami w sytuacji przeżywania problemów życiowych. Profilaktyka uniwersalna ma na celu przeciwdziałanie pierwszym próbom podejmowania zachowań ryzykownych. Działania z zakresu profilaktyki uniwersalnej realizowane są przede wszystkim przez nauczycieli, pedagogów szkolnych, a także wykwalifikowanych realizatorów programów profilaktycznych.

Współpracujemy z:

 • Urzędem Miasta Krakowa
 • Strażą Miejską
 • Komendą Miejską Policji w Krakowie V Komisariat Policji Ogniwo ds. Nieletnich,
 • Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną nr 3
 • Specjalistyczną Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi
 • Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży Kraków- Południe
 • Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień
 • Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej
 • Stowarzyszeniem Wiosna
 • Zespołem Charytatywnym działającym przy Parafii Matki Boskiej Fatimskiej os. Podwawelskie
 •  Centrum Wsparcia dla dzieci Słoneczna Przestrzeń Wsparcia na ul. Monte Cassino 6 w Krakowie.

„Nie narzekaj, że masz pod górkę, gdy idziesz na szczyt” – Konfucjusz

Skip to content