2023/2024

Listopad

Uczniowie na zajęciach informatyki wykorzystują układy Arduino zakupione w ramach projektu Laboratoria Przyszłości #LaboratoriaPrzyszłości #LaboratoriaPrzyszlosci

Październik

Uczniowie na zajęciach świetlicowych wykorzystują zestawy klocków Lego zakupione w ramach projektu Laboratoria Przyszłości #LaboratoriaPrzyszłości #LaboratoriaPrzyszlosci

Wrzesień

Uczniowie na zajęciach informatyki opracowują modele 3D, które następnie są drukowane na drukrace 3D zakupionej w ramach projektu Laboratoria Przyszłości #LaboratoriaPrzyszłości #LaboratoriaPrzyszlosci

Skip to content