Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 

Zimowa przerwa świąteczna

23.12. – 31.12.2023 r.

Ferie zimowe

12.02. – 25.02.2024 r.   

Wiosenna przerwa świąteczna

28.03. – 02.04.2024 r.

Zakończenie roku szkolnego

21.06.2024 r.

I półrocze

04.09.2023 r. – 28.01.2024 r.

II półrocze

29.01.2024 r. – 21.06.2024

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

13.10.2023 r.; 02.05.2024 r.; 31.05.2024 r.   –  /dyżury opiekuńcze /

Egzaminy ósmoklasisty

14.05.2024 r. – j. pol,   15.05.2024 r. – mat,   16.05.2024 r. – j. obcy

(10.06.2024 r. – j. pol,   11.06.2024 r. – mat,   12.06.2024 r. – j. obcy )

Świetlica według harmonogramu 

Klasyfikacyjne posiedzenia Rady Pedagogicznej

Wyjazdy i wyjścia klas 
Wyjazdy i wyjścia klas – termin jesienny16.10.-20.10.2023 r.
Wyjazdy i wyjścia klas – termin wiosenny20.05.-24.05.2024 r.
Dzień Życzliwości22.12.2023 r.
Dzień Wychowawcy05.09.2023 r.,   20.06.2024 r.
Wyjścia do teatru
Wyjścia do muzeum, kina, okolicznościowe
Dzień Sportu01.06.2024 r. I-III, 19.06.2024 r. – IV-VIII
Skip to content