Zadanie 1.4

Narysuj nowe tło podobne do tego pokazanego na rysunku:

Dodaj animację w której duszek porusza się w nieskończoność podobnie jak na przykładzie:

Możliwość komentowania została wyłączona.