Zadanie 2.3

Zmodyfikuj program z zadania 2.2 tak, aby program zliczał kliknięcia duszka.

W programie wykorzystaj własną zmienną. Nazwij ją np. licznik

Czy potrafisz przerobić program tak, aby po naciśnięciu np.klawisza „z” punkty kasowały się do zera?

Możliwość komentowania została wyłączona.